“Het doel van bedrijven is geld verdienen”,

“Medewerkers willen niet veranderen”,

“De klant is koning”

Het zijn maar een paar voorbeelden van managementmythen die onschuldig lijken, maar die als ze tot dogma worden verheven in veel gevallen meer kwaad dan goed doen. En zelfs het omgekeerde effect kunnen hebben: disfunctionerende organisaties, gefrustreerde medewerkers en afhakende klanten.

Managers, mantra’s en mythen ontkracht een aantal veelgehoorde managementmythen. Op een toegankelijke manier worden misvattingen over ondernemerschap, personeelsontwikkeling, organisatiestructuren, machtsgedrag, leiderschap en strategievorming ontleed en vervangen door managementmantra’s die het reciteren wel waard zijn.

Managementmantra’s die helpen kansen creëren, het beste uit mensen halen, de persoonlijke en organisatie-effectiviteit verbeteren en de slagkracht verbeteren. Mantra’s dus, die leiden tot vitale organisaties die optimaal presteren, waar je met plezier werkt en die de talenten van medewerkers optimaal benut.